Loading...load
Mantra Of Avalokiteshvara

Mantra Of Avalokiteshvara

/5 by Votes.
Description

Mantra Of Avalokiteshvara is a Tibetan Buddhist chant. Lyrics: Namo Ratna Trayaya, Namo Arya Jnana Sagara, Vairochana, Byuhara Jara Tathagataya, Arahate, Samyaksam Buddhaya, Namo Sarwa Tathagate Bhyay, Arhata Bhyah, Samyaksam Buddhe Bhyah, Namo Arya Avalokite shoraya Bodhisattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karunikaya, Tadyata, Om Dara Dara, Diri Diri, Duru Duru Itte We, Itte Chale Chale, Purachale Purachale, Kusume Kusuma Wa Re, Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha DOWNLOAD LINK: http://www.mediafire.com/?gmy88neeg3c2xb6
Mantra Of Avalokiteshvara
Your Playlist is empty